Produkter

JokkmokksBär - Några av våra produkter
Foto: Maria Klang

Vad är mathantverk?

Eldrimner – nationellt resurscentrum för mathantverk säger så här: Mathantverk skapar unika produkter med smak, kvalitet och identitet som industrin inte kan ta fram. Det är en varsam förädling av i huvudsak lokala råvaror, i liten skala och ofta knuten till gården. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är närvarande genom hela produktionskedjan. Mathantverk lyfter fram och vidareutvecklar traditionella produkter för konsumenter av idag.

Idag har vi ett antal produkter, alla baserade på bär och med så få tillsatser som möjligt. Vår filosofi är att det ska vara både gott och nyttigt och vi blandar ofta olika bär eftersom nyttigheterna då förstärks.